03 januari 2022

Terug- en vooruitblik met de VvE

Kun je ons mee terug nemen naar 2018? Wat gebeurde er precies?

“Eigenlijk moeten we verder terug. In 2011 stortte in Leeuwarden een deel van een flatgebouw in. Roest op de wapening van deze jaren zestig flat bleek de oorzaak. Naar aanleiding daarvan zijn in heel Nederland woongebouwen uit de jaren vijftig en zestig onderzocht. Zo ook onze Sterflat. Uit dit onderzoek bleek dat de balkons en galerijen niet veilig waren. Er moest gerenoveerd worden, maar dat ging enkele miljoenen kosten. Die had onze VvE niet.”

Wat deden jullie toen?

“We gingen op zoek naar een oplossing om de renovatie te betalen. Die zoektocht kwam in 2018 in een stroomversnelling toen bleek dat onze veiligheid ernstig in het geding was. De galerijen moesten worden gestempeld en onder de galerijen werden hekken geplaatst. Daarnaast werd er een lastenbeperking opgelegd voor de balkons van maximaal 200 kg per m2. Er moest iets gebeuren, en snel ook. Alleen: hoe kwamen we aan het benodigde geld? Een vriend van mij vertelde over optoppen. Dat leek een interessante optie. Dit besprak ik binnen het bestuur. We besloten er dieper in te duiken en er werk van te maken.”

Wat is optoppen en wat is het idee erachter?

“Bij optoppen bouw je een aantal etages boven op een bestaand gebouw. In ons geval zouden dat etages met appartementen zijn. De verkoop van die appartementen levert geld op. Het idee was om met dat geld een deel van de renovatie van de balkons en galerijen te bekostigen.”

Jullie besloten werk te maken van het optoppen. Hoe deden jullie dat?

“We gingen in gesprek met de gemeente onder begeleiding van onze beheerder Winter VvE. Met elkaar keken we welke weg we moesten bewandelen om dit plan te mogen realiseren, indien haalbaar. Naar aanleiding van deze gesprekken lieten wij bouwkundige onderzoeken doen. Ook namen we een architect in de arm om ons eerste idee uit te werken: de bouw van drie etages boven op de Sterflat. We presenteerden ons idee bij de gemeente, die positief reageerde.  Vervolgens presenteerden we ons plan aan acht ontwikkelaars, met het verzoek hun visie hierop te geven. De visie van Stervast Papendrecht BV verraste ons aangenaam.”

Wat was daar zo verrassend aan?

“Het eerste plan van Stervast Papendrecht was om twee torens tegen de Sterflat te bouwen. Eén daarvan zou gedeeltelijk in het vijverpark komen te staan. De tekeningen zagen er heel mooi uit, maar na gesprekken met de gemeente bleek het geen optie om een toren gedeeltelijk in het vijverpark te zetten. Daarna kwam Stervast Papendrecht met het plan om één extra toren naast de bestaande Sterflat te bouwen. We waren erg enthousiast over de tekeningen. Bovendien bood het de mogelijkheid om het optoppen achterwege te laten. Daar is uiteindelijk ook voor gekozen, aangezien er toch wat zorgen waren of de flat die extra verdiepingen constructief aankan.”

Hoe is het voor jullie als bewoners, om bij zo’n intensief project betrokken te zijn?

“We zijn zeer geïnteresseerd en in de plannen en denken er ook graag in mee. Niet zo gek, het gaat immers om onze woningen, buitenruimtes en woonomgeving. De afgelopen zomer waren er inloopgesprekken, waarin we werden bijgepraat over de plannen. Veel van ons zijn daar naartoe gegaan en veel van ons waren ook positief. Natuurlijk zijn er ook vragen. Hoe komt de Sterflat eruit te zien? Wat gebeurt er met mijn uitzicht? Kan ik straks mijn auto nog wel kwijt? Die vragen zijn meegenomen in de uitwerking van de plannen.”

Die uitwerking is in volle gang. Wat verwacht je van het verdere verloop van de aanpak van de Sterflat?

“Wij zijn vanaf het begin nauw betrokken bij de verbeteraanpak, en dat zal tot aan de oplevering zo blijven. Na de planvorming en uitwerking is het van belang dat we het financiële plaatje rondkrijgen. Daarna gaan we richting de uitvoering, die naar verwachting in 2022 van start gaat. Ik heb er een goed gevoel over. De samenwerking met de ontwikkelaars en de gemeente verloopt goed. We beseffen allemaal dat niets doen geen optie is. Met elkaar laten we de Sterflat weer stralen.”

 

Eerdere nieuwsberichten